Kdaj 26.01.2019
Ura
Kaj Paški Kozjak
Organizator PD Galicija
Informacije
Prijave
Odgovorni vodja Ivi Brežnik
Prevoz
Zbirno mesto
Obvezna oprema
Hrana
Cena
Predviden povratek
Kratek opis aktivnosti
Datoteka dogodka
Kdaj 02.02.2019
Ura
Kaj Šmohor, Malič
Organizator PD Galicija
Informacije
Prijave
Odgovorni vodja Igor Senič
Prevoz
Zbirno mesto
Obvezna oprema
Hrana
Cena
Predviden povratek
Kratek opis aktivnosti
Datoteka dogodka
Kdaj 03.02.2019
Ura
Kaj Pohod na Ramšakov vrh
Organizator PD Vinska Gora
Informacije
Prijave
Odgovorni vodja Tomaž Kurer
Prevoz
Zbirno mesto Vinska Gora - Večnamenski dom
Obvezna oprema
Hrana
Cena
Predviden povratek
Kratek opis aktivnosti
Datoteka dogodka

VOLITVE

11. januar 2019

Upravni odbor Planinskega društva Galicija razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe društva, in sicer za mandatno obdobje 2019-2023 za organe: – predsednik društva – podpredsednik društva – tajnik društva – blagajnik društva – člane upravnega odbora – člane nadzornega odbora in – člane častnega razsodišča. Kandidacijski postopek traja od objave (tj. od 11. 1. 2019) dalje do 15. februarja 2019. Kandidate za organe društva lahko predlagajo člani društva, člane planinskega društva PD Galicija pa vabimo, da kandidirajo za člane organov društva. Kandidira lahko vsak član društva, ki je polnoleten in ima plačano članarino za tekoče leto. Kandidat mora lastnoročno podpisati izjavo, da sprejema kandidaturo v posamezen organ društva. Predlog kandidature ali kandidaturo se poda po pošti na naslov Planinskega društva Galicija, Galicija 75, 3310 Žalec. Predsednik UO PD Galicija Viktor Furman