VABILO Vabim Vas, na volilni občni zbor PD Galicija, ki bo v nedeljo, 19. marca 2023, ob 15. uri, v planinskem domu na Šentjungertu. Dnevni red: 1. Uvodni pozdrav in izvolitev organov: (Viktor Furman) delovnega predsednika in članov, verifikacijske komisije,...