OBVESTILO

Najprej bi se želel zahvaliti Vam dežurnim planinkam in planincem za dobro opravljeno delo v letu, ki se izteka, s prošnjo in željo, da bi to delo v zadovoljstvo vseh nas opravljali tako vestno tudi v prihodnje. V letu, ki se izteka, nas je zaznamovala epidemija, zato smo imeli okrnjeno dežuranje in s tem ostale aktivnosti ter tudi prihodke. Vsem, ki ste sodelovali pri obnovi točilnice in pri ostalih delovnih aktivnostih na Gori se najtopleje zahvaljujem, saj smo tako izboljšali pogoje dežuranja in tudi privlačnejšo točko za naše obiskovalce.

Na spletni strani je objavljen plan dežurstev za leto 2022 in Vas prosim, da si rezervirate čas za Vaš dežurni termin. V kolikor Vam termin ne ustreza, ga zamenjate z drugim parom in to spremembo prosim sporočite Zdenki Dolar na telefon 041 809 066. Pri njej lahko plačate tudi članarino, ki je enaka kot lani.

Objavljen je tudi program pohodov in prireditev za leto 2022 z željo, da bi se pohodov in prireditev udeležili v čim večjem številu. Vse informacije lahko dobite pri Igorju Seniču (041 666 465), načelniku vodnikov, ali pri ostalih vodnikih društva.

Zdravo, uspešno ter varno leto 2022.

Lep planinski pozdrav in ostanite zdravi.

Viktor Furman,
predsednik PD Galicija