PD Galicija je izvedlo 2. srečanje planincev PD Galicija v okviru Slovenija planinari.
Člani PD in dežurni na postojanki smo se zbrali na planinski postojanki na Šentjungerti, ob 15. uri, ob vročem sočnem vremenu, po daljšem premoru srečanj zaradi covida. Namen srečanje je bilo druženje in izmenjava mnenj ter izkušenj udeležencev. Na povabilo UO se je odzvalo preko 62 odraslih udeležencev in nekaj otrok, nekateri so se nam pridružili malo kasneje.
Srečanje se je pričelo s planinsko himno Oj, Triglav moj dom, nato pa smo nadaljevali s programom

  • Nagovor predsednika društva
  • Podelitev priznanj PZS
  • Svečana otvoritev novih pridobitev na planinski koči
  • Družabno srečanje s pogostitvijo

V pozdravnem nagovoru je predsednik društva Viktor Furman na kratko orisal delo PD v času Covida. Nato smo podelili priznanja PZS.
Najbolj zaslužnim pri obnovi kuhinje in točilnice smo se posebej zahvali in jim podelili zahvale. Posebno zahvala pa sta prejela tudi planinska vodnika, ki se poslavljata od aktivnega vodenja.
Nato so se zaslišali zvoki harmonike. Sledila je simbolna otvoritev prenovljene kuhinje in točilnice. Nadaljevali smo druženje ob hrani in pijači. Vsak udeleženec je prejel simbolno darilce društva, kot spomin na srečanje. Po pogostitvi se je ponovno zaslišal glas harmonike, ki pa se je prepletal s petjem udeležencev. Naše druženje je hitro minilo, dan se je prevesil proti večeru in smo počasi smo se začeli poslavljati. Vsi smo bili veseli, da smo se lahko ponovno srečali in se družili.

FOTOGALERIJA