V okviru tedna otroka smo skupaj s POŠ Trje organizirali pohod na Šentjungert, a smo ga zaradi slabega vremena prestavili na 14.10. 2021.

  • Zbrali smo se po posameznih razredih tako, da so učenci ostali v mehurčkih in se odpravili na pohod v časovnih razmikih, vsak razred po svoji trasi.
  • 3.r. – 23 učencev in 2. spremljevalca ob 8.15: vodnik V. Furman, smer – POŠ Trje – Zadružni dom – Groblek – Šumiji – Šentjungert
  • 4.r. – 25 učencev in 2. spremljevalca ob 8.20: vodnik I. Senič, smer – POŠ Trje – Podgora – Vrhovšek – Šumiji – Šentjungert
  • 5.r. – 32 učencev in 3. spremljevalci – ob 8.30: vodnik I. Brežnik, smer – POŠ Trje – Gališki slap – Dolšek- Šumiji – Šentjungert

5. r., ki je šel zadnji, je vodnik predstavil še planinsko opremo.
Na poti, na razglednih točkah, so vodniki učencem predstavili posamezne hribe, odnos do narave med planinsko hojo in zanimivosti v naravi, saj se narava pripravlja na počitek.

Pohodniki so uživali v čudovitih jesenskih barvah in plodovih, ki se trenutno nahajajo v gozdu. Po krajših spustih in vzponih smo prispeli v dobri uri na cilj na planinsko kočo na Šentjungertu.

Tu sta jih prijazni dežurni članici PD Galicija postregli s toplim čajem in malico. Vsak pohodnik, je prejel tudi spominsko darilo. Pred odhodom je vsak vodnik še predstavil planinsko literaturo in še posebej revijo Planinski vestnik.

Ker smo prišli v časovnih zamikih in v mehurčkih, smo tudi spominske fotografije naredili po posameznih razredih. Nato smo se odpravili nazaj v dolino, vsak razred po svoji trasi, ampak ne po isti, po kateri je prišel. Prijetno utrujeni in dobre volje smo se pri POŠ TRJE razšli in se zahvali drug drugemu ter si zaželeli zdravja. Na poti ni bilo težav razen oskrbe nekaj žuljev in zamenjave mokrih nogavic (neprimerna obutev). Druženje in pohod smo planirali širše, a smo ga zaradi zdravstvenih razmer izvedli v okrnjeni obliki, z željo, da morda naslednje leto, ko se bodo zdravstvene razmere uredile.

1. Štart pri POŠ Trje


2. Vodnik na čelu


3. Pa gremo zanimivostim nasproti


4. Malica in spominsko darilo


5. Ogled planinske literature


6. Dobrodošlica na Gori – pozdrav predsednika PD oz. vodnika


7. Malica v mehurčkih


8. Skupinska fotografija učencev 3. razreda


9. Pozdrav učencev 4. razreda


10.Učenci 5. razreda so pomahali v slovo


11.Predstavitev planinske opreme

Poročilo pripravil: Viktor Furman PD Galicija