VABILO

Vabim Vas, na volilni občni zbor PD Galicija, ki bo v

nedeljo, 19. marca 2023, ob 15. uri, v planinskem domu na Šentjungertu.

Dnevni red:

1. Uvodni pozdrav in izvolitev organov: (Viktor Furman)

 • delovnega predsednika in članov,
 • verifikacijske komisije,
 • zapisnikarja in
 • overovatelja zapisnika.

2. Poročila za leto 2022:

 • blagajničarke (Zdenka Dolar)
 • načelnika vodniškega odseka (Igor Senič)
 • predsednika inventurne komisije (Matjaž Kapitler)
 • gospodarja (Matjaž Kapitler)
 • načelnika markacistov (Franjo Dimec)
 • mentorice mladih planincev na POŠ Trje (Silva Pohole)
 • predsednika nadzornega odbora (Milan Vogrinc)
 • predsednika društva (Viktor Furman)

3. Predlog  plana  za leto 2023 (Viktor Furman)
4. Razprava po poročilih in planu
5. Potrditev poročil in plana
6. Podelitev priznaj
7. Volitve organov društva (2023-2027)
8. Beseda gostov
9. Razno

Gradiva bodo objavljena na spletni strani društva od 8. 3. 2023 dalje. Po končanem občnem zboru še planirajte čas za kratek klepet in izmenjavo mnenj ob skromni zakuski, kjer bomo skupaj nazdravili, z novim vodstvom, novim uspehom.

Prosim Vas, da se zaradi pomembnosti dnevnega reda udeležite občnega zbora v čim večjem številu.

Vljudno vabljeni.                                                                                                                 

Lep planinski pozdrav.                                                                      Viktor Furman,

                                                                                                        predsednik PD Galicija